Użytkownicy Compass CAD10 mogą zaprojektować własne tralki. Możliwy jest projekt zarówno tralek symetrycznych (toczonych) jak i tralek płaskich (deskowych). Po stworzeniu własnego wzoru tralka trafia do bazy danych, skąd może być w każdej chwili wstawiona do konstrukcji. Proszę sprawdzić nowe możliwości 3D PLUS. Czy stworzenie własnych tralek jest skomplikowane? Już nie, Compass CAD10 oferuje prosty i przejrzysty interface do zarządzania, tworzenia i wykorzystywania własnych tralek. Tralki można wykorzystywać przy pokazywaniu klientowi schodów na 3D Plus ... dwa kliknięcia i przedstawiamy klientowi kolejną wersją schodów z kolejnymi tralkami ..

Compass CAD10 - własne wzory tralek Compass CAD10 - własne wzory tralek ..zarządzanie tralkami ..
Compass CAD10 - własne wzory tralek Compass CAD10 - własne wzory tralek

.. tworzenie własnych

wzorów ..

Compass CAD10 - własne wzory tralek Compass CAD10 - własne wzory tralek

.. wykorzystanie własnych tralek ..

 

Zobacz także: własne style poręczy, własne style słupów, własne style krawędzi przednich stopnic ..

Powyższe możliwości konstrukcji własnych tralek są standardowym wyposażeniem programu i wchodzą w skład pakietu Basis