Od wersji 10.3.8 3D Plus dostępne jest jako podgląd podczas konstrukcji schodów. Możemy konstruując jednocześnie kontrolować wygląd

Praca w CAD10 z 2D i 3D na raz

schodów na trójwymiarze. Można też zmiany nanosić na obrazku trójwymiarowym.. i będą one uwzględnione w konstrukcji.

Począwszy od wersji 10.3.8.x 3DPlus daje możliwość  wstawiania tralek, kształtów poręczy oraz słupów z naszej bazy wzorów. Jest to szczególnie pomocne przy pracy z klientem. Możliwość pokazania mu schody, z tralką toczoną , z tralka deskową, poręcz omega, poręcz okrągłą, słup toczony w taki czy inny sposób.

 

 

 

Własne tralki w Compass CAD10