Wydanie 10.5.2

Ogólnie
 • wsparcie przez Internet dla klientów - NetViewer z serwisem w Dortmundzie i Remote Control z serwisem Polskim (wsparcie z Drtmundem zintegrowane z programem)
 • windowsowe wydruki 1:1 zostały wzbogacono o części nowej Galerii schodowej
 • w 3DPlus (zdjęcie schodów) można teraz wybierać więcej części, które będą pokazywane (a które nie)
 • import trlaki z DXF (Części -> Tralki -> Nowa) zgłasza sie nowe okno importu i korekcji. Teraz jeszcze łatwiej stworzymy swoją kolekcję tralek.

 

Import kształtu tralki z DXF Import kształtu tralki z DXF

 


 

Konstrukcja

 • teraz jest możliwość przedłużenia ostatniego stopnia w taki sposób, że przedłużenie pojawia się tylko tam, gdzie licujący stopień przekracza linię stropu.
 • grzejniki - można je dowolnie definiować .. jeżeli są równoległe do policzka to widać je w rzucie bocznym. Wszystkie grzejniki są widoczne na 3D Plus
 • ściany mogę mieć teraz dowolną wysokość
 • słupek pośredni może teraz być ustawiany też jako: "odległość od czoła stopnia"
Przedłużony podstopień Przedłużenie podstopnia

 

Ogólnie

 • autoprzyporządkowanie- szybkie przygotowanie schodów - własna definicja rodzaju schodów, elementów produkcyjnych, ect:
  • ustawienie wstępne (rzutu z góru i z boku)
  • grupa formularzy A4 i A3
  • automatyczne towrzenie bloków (prefarbykatów) pod produkcję krzywlców
  • nowy formularz - Wszystkie Części - formularz do przygotowania materiałówki, jednym kliknięciem

Autoprzyporządkowanie


Przyporządkowanie grupy formularzy otrzymało dodatkowe funkcje i w aktualnej wersji zostało przemianowane na Autoprzyporządkowanie. Teraz jednym klikiem, poza przyporządkowaniem grupy kilku formularzy (np, dla "Produkcji" mogą to być formularze elementów, rzutu z góry, formularze montażowe balustrad) dodatkowo mogą zostać przyporządkowane półfabrykaty dla krzywulcy z całej konstrukcji, do każdego elementu przyporządkuje się konkretny material, a co za tym idzie, w formularzu "Lista elementów" zobaczymy automatycznie sumę ilości wszystkich rodzajów materiału potrzebnego do wyprodukowania danej konstrukcji! Posiadacze opcji "Trekalk" jednym klikiem wydrukują nawet listę wszelkich kosztów, ilość wszystkich śrub, kołków itp wraz z zarobkiem dla każdego pracownika biorącego udział przy ich produkcji!

 

Konstrukcja

 

 • skosy dachu mają teraz więcej punktów referncyjnych (od górnego stropu, od dolnego stropu.. ect)
 • słupki pośrednie - jeżeli jest kilka słupków pośrednich rozłożonych równomiernie, to teraz jest możliwość zmiany każdgo z nich z osobna już po operacji "wstaw równomiernie"