Uwaga! Program Compass CAd10PL uległ poważnej modyfikacji!

Może się okazać, że wysyłając schody z powyższej wersji, nie będą mogły być importowane do starszych wersji programu Compass CAD10. Aby taka operacja była jednak możliwa, należy przed eksportowaniem schodów, w "Detalach wyjścia", ustawić Typ u góry "Przechodząco":

 

Policzek na wyjściu przechodząco

 

 

 

Oto wybór niektórych dodatków jakie się tam pojawiły:


(Moduły widoczne w programie w zależności od posiadanej wersji programu)

1. W formularzach dosżło kolejne pole z wartością: data i godzina konstruowania konkretnych schodów
2. Na formularzu półfabrykatu krzywulca CS pokazany będzie także profil wycinanej w nim poręczy
3. Prezentacja tralek 3D w liscie tralek:

 

Własne tralki
Połączenie poręczy Przechodzące umożliwia na przedłużenie poręczy po linii prostej

Przedłużenie poręczyWypełnienia szklane balustrady można przedłużyć we wszystkich kierunkach. Ew wejścia w materiał (w słupki, poręcze, listwy dolne/policzki) są widoczne na szablonach:
 
Wpuszczenie szkła w poręcz, słupek, policzek

 

 

Moduł "Formu dowolnej" posiada dodatkowe narzędzia ułatwiające automatyczna szukanie i zamykanie brył: