CAM/CNC serii 10 firmy Compass Software

Compass Software od 30 lat dostarcza oprogramowanie sterujące maszynami numerycznymi, przez te wszystkie lata wysterowanych zostało setki maszyn i zebrane zostało ogromne doświadczenie. Na całym świecie.

Na dzień dzisiejszy Compass CAD/CAM jest najbardziej zaawansowanym i niezawodnym oprogramowaniem sterującym maszynami CNC na świecie. Jesteśmy tego pewni. Fakt ten potwierdzony jest ponad 50 wdrożeniami w Polsce, z czego wielka część to maszyny 5-cio osiowe. Spytaj nas o referencje, o użytkowników. Pomówmy o możliwościach, niezawodności, wsparciu technicznym, doświadczeniu i przewadze jaką daje Compass. Wypracujmy korzystnę dla Ciebie ofertę.

 

To co maszyna może wykonać zależy w dużej mierze od oprogramowania. Bez software'u maszyna CNC nie jest użyteczna. Compass steruje zarówno 2-osiowymi, starszymi, prostymi maszynami jak i całymi zautomatyzowanymi systemami o wielu stołach i automatycznych systemach podawania.

Mamy wiele rozwiązań - do maszyn starszych oraz do tych najbardziej nowoczesnych. Oferujemy wydajne systemy pozwalające na efektywną produkcję schodów.

Uwaga! Compass ma ofertę dla Stolarni, w których stoi maszyna CNC, ale produkcja schodów nie jest główną działalnością. Czy wiesz, że pliki DXF są w Compass w standardzie? Nic nie trzeba kupować poza Compass CAD10.

 

Compass na polskiej maszynie CNC -> Fanum

Compass CAM/CNC współpracuje z wieloma maszynami - obok film z wdrożenia Compass CAD/CAM/CNC 10 na maszynie polskiej produkcji Fanum

To oferta dla Stolarni, gdzie produkuje się głównie schody - a najważniejsze są: możliwości, szybkość konstrukcji, wydajność