Schody nCAD10 - obłożenie schodów betonowycha beton

Opcja pomagająca przy rozwiązaniu konstrukcji okładek schodów betonowych. Sama konstrukcja rozdzielona jest na dwa etapy: odwzorowanie odlewu betonowego oraz konstrukcja obłożenia - stopnic, podstopnic, policzków, słupów, poręczy..

Stworzenie skorupy betonowej (odwzorowanie) to podanie wymiarów zewnętrznych (prowadzi nas kreator) oraz wypełnienie tabel, według których program ułoży stopnie tak jak są ułożone w rzeczywistości. Podajemy też wysokości każdego stopnia - efektem jest odwzorowanie prawdziwego odlewu.

 

Uwaga! Compass CAD10 ma możliwość automatycznego importu gotowej skorupy betonowej zmierzonej w laserowym systemie pomiarowym Flexijet 3D. Efektem importu jest gotowa skorupa betonowa.

CAD10 - kosntrukcja obłożenia betonowego

Drugim etapem jest konstrukcja obłożenia.

 

Więcej na temat połączenia Laserowych Systemów Pomiarowych z Compass CAD10 Beton

 

Informacje praktyczne dotyczące schodów na beton - projektowanie schodów