Flexijet - wyprzedaż Zima 2019 - okazja do wdrożenia cyfrowej jakości pomiaru w firmie

Przyszłość w branży stolarskiej jest oczywista - idziemy w kierunku cyfryzacji - cyfrowa produkcja (CAM/CNC), wcześniej cyfrowe projektowanie CAD (np. Compass) .. oraz cyfrowy pomiar.. tu właśnie nasza zimowa okazja: podemonstracyjne Flexijet 3D z najnowszym oprogramowaniem FlexiCAD 3.0!

35% od ceny katalogowej.

Powód wyprzedaż i wprowadzenie nowego modelu na rynek ... ale ten stary jest świetny i teraz kilka tys. euro taniej. Okazja!   Uwaga!    Flexijet 3D ma dostępny moduł "schody" oraz integrację z Compass CAD10 

Strona -> lasery do pomiaru schodów