10.8.5

CAD
- MENU: reorganizacja głównego menu (prawym klawiszem poza schodami)
- ŚCIANY - LAMPA: teraz można dodać na ścianie lampę, która będzie widoczna w 3DPlus

CAM
- STOPIEŃ CAM: reorganizacja - teraz można przypisać ustawienia w zależności od typu stopnia: zapraszajcy, wyjściowy, podestowy, prosty
- WŁAŚCIWOŚCI MASZYNY: zmiany: lista programów CNC oraz Eksport wraz ze strukturą całego zlecenia
- PODSTOPNIE: rozszerzenie możliwości obróbki podstopnia CAM

 

10.8.4
CAD
- PASEK NARZĘDZI: teraz osobno ustawia się Duże Ikonki i Małe Ikonki, przez co pulpit roboczy może być lepiej przygotowany
- NOWY MODUŁ WYMIAROWAŃ: kolejne zmiany i poprawki w nowym module wymiarowań
- WIERCENIA SŁUPEK/STOPIEŃ: ulepszenia w wierceniu stopnia ze słupkiem
- WIERCENIE POLIK/ŚCIANA: teraz można wybrać jedną ze zdefiniowanych śrub do połączenia polika ze ścianą (w konstrukcji lub ustawieniach wstępnych)
- SKRÓTY KLAWISZOWE: Ctrl+M - pomiar długości; Ctrl+W, pomiar kąta;
- WIERCENIA POZIOME SŁUP/STOPIEŃ: są teraz dostępne, dotyczy to także słupka centralnego
- ŚCIANY: na ścianie można teraz wstawić włącznik światła, zawiesić lampę lub prawdziwy obraz. Jeżeli mamy zintegrowany z CAD10 program do wizualizacji/renderingu GammaRay - lampa będzie źródłem światła na wizualizacji GammaRay.
- SŁUPEK ZABIEGOWY: zmiany i nowe możliwości w słupku zabiegowym jeżeli ma się łączyć z poręczą "po skosie przechodząco" (poręcz ze słupkami tworzy "ramę" np. 4x8 cm)(obrazek)
- SCHODY KRĘTE: teraz cłay podest jest pokazywany (nie tylko przednia krawędź) w konstrukcji dowolnej balustrad na schodach krętych (obrazek)
- PODZIAŁ POLICZKA: teraz z automatu podział policzka może iść
- OPCJA LED CAD/CAM: opcjonalny automat nanoszenia i wycinania CAM LED na policzkach (obrazek)

CAM
- PODSTOPIEŃ: w opcji Falkwerktreppen - nowe możliwości
- POLICZEK ZĘBATY: poprawki i nowe możliwości szczególnie na skosach policzka zębatego
- POLIK/ŚCIANA: poszerzenie wierceń policzka do ściany o kieszeń
- BELKI KONSTRUKCJI POD PODESTEM: mają teraz obraz lasera, barcode i obsadzenie stołu

84a polik sciana
84b wiercenia slup stopien
 
84c LED
84d LED
 
84e sciana
84f slup mitre
 
84g krete
84h podzial policzka
 
 
 
 

10.8.3

- TRALKI: kilka usprawnień w możliwościach konstrukcji własnych tralek (zarówno kształtu i rozłożenia koloru (meteriału) (obrazek)
- SZABLONY: automat tworzenia szablonu policzka - nowa możliwość "najdłuższa krawędź obrócona o 180st" (obrazek)
- SZKŁO: kilka nowych możliwości poprowadzenia szkła (obrazek)
- SŁUPEK POŚREDNI: jeżeli na słupku pośrednim używamy połączęń poziomych (kołki, śruby) to doszła możliwość automatycznej regulacji wysokości wiercenia (w konstrukcji lub ustawieniach wstępnych) (obrazek)
- RZUT Z BOKU: przydatna funkcja - jeżeli policzki są równoległe, to można w rzucie z boku jednago policzka włączyć podgląd drugiego/równoległego .. celem przykładowo wyrównania stopy na policzku (obrazek)
- POLICZEK CENTRALNY: w ustawieniach wstępnych można teraz ustawić policzek centralny "środkowo" - przy kalkulacji wstępnej policzek poprowadzony zostanie przez środki stopnic (obrazek)
- PODSTOPIEŃ: podstopień przy policzku nakładanym dostał automatyczną możliwość "skrócenia do policzka" - przydatna często możliwość (obrazek)

 

83a tralki
83b szablon
 
83c szklo
83d slup posredni
 
83e linie pomocnicze
83e policzek centralny
 
83f podstopien